Publicat în carte, cultura, deva, eveniment, semnal

Istoricul Ioachim Lazăr împlineşte 70 de ani

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu”  Hunedoara-Deva organizează în ziua de 15 mai 2012, ora 16, în incinta Deva Mall, etajul patru, Salle d’Or, un eveniment cultural de excepţie: omagierea personalităţii istoricului Ioachim Lazăr la împlinirea a 70 de ani de viaţă şi lansarea a două volume editate special cu acest prilej.

Primul volum ce poartă titlul „Studii de istorie a Transilvaniei, volum dedicat istoricului Ioachim Lazăr la 70 de ani” strânge între copertele sale un număr de 32 de texte, dintre care unele sunt dedicate vieţii şi activităţii marelui istoric, texte semnate de personalităţi care au avut bucuria şi onoarea de a-l cunoaşte pe Ioachim Lazăr, de a-i cunoaşte opera de istoric şi cercetător. Printre semnatari, se regăsesc nume de marcă din domeniul istoriografiei şi al culturii: Prof. Univ. Mircea Baron, Nicolae Cristea, poetul Ioan Igna, Ioan Aurel Pop (Rectorul Universității „Babeș- Bolyaiˮ Cluj-Napoca), Nicolae Bocşan (Cluj-Napoca), Gelu Neamţu (Cluj-Napoca), Iosif Vasile Ferencz, Adela Herban, Marcela Balasz (Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva), Vasile Marinoiu (Tg. Jiu), Vasile Dudaş, Doina Benea (Timişoara), Ioan Sebastian Bara (Director-Manager al Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva) etc. Cei mai mulți istorici au contribuit cu studii și articole din domeniul lor de activitate, încredințându-le spre publicare în acest volum, subliniind prin aceasta meritul istoricului Ioachim Lazăr la dezvoltarea cercetării istoriografice românești. Un accent deosebit a fost pus pe prodigioasa activitate editorială a istoricului Ioachim Lazăr, o dovadă în acest sens fiind cărţile, sutele de studii şi articole de specialitate precum şi numărul mare de monografii ale unor localităţi hunedorene alcătuite cu înalt profesionalism de istoricul hunedorean.

Al doilea volum care se va lansa se numeşte „Studii de istorie modernă a Transilvaniei”, cuprinde un număr de 13 articole/studii bazate pe documente inedite care reprezintă cel mai fidel direcțiile de cercetare istorică ale autorului, Ioachim Lazăr.

Apărute în condiţii grafice excelente la Editura Argonaut din Cluj-Napoca, cele două volume reuşesc să creioneze un portret complet al omului şi istoricului Ioachim Lazăr, una dintre personalităţile de marcă ale istoriografiei româneşti, demn continuator al marilor istorici ardeleni Silviu Dragomir, David Prodan, C-tin Daicoviciu, Ştefan Pascu, Ioan Andriţoiu.

La cei 70 de ani, istoricul Ioachim Lazăr nu a pierdut nimic din entuziasmul şi pasiunea cu care s-a dedicat o viaţă întreagă cercetării istorice şi continuă să fie un neobosit investigator al istoriei hunedorene, fiind un exemplu demn de urmat pentru tinerele generaţii de istorici.

Material semnat de Ioan Sebastian BARA

Nota mea: Vă mulţumim, domnule profesor, pentru că aţi acceptat să colaboraţi la revista „Pensionarul”. La mulţi ani! 🙂

Publicat în comunitate, cultura, deva, eveniment, relaţii publice

„Dacă aş fi scriitor…”

După ce Nataşa, păcălindu-l pe Ivanuska, mi-a înveselit ziua de 1 aprilie, mi-am adus aminte că am „un folder” plin cu anunţuri…coolturale (iertare, nene Pruteanule!). Asta însamnă că voi avea o săptămână cam tot aşa cum fu şi ha dinainte: plină ochi!

(Ioi! Să nu-l uit azi pe Zamfir a’ lu’ Ulise! Facebook-u’ ne anunţă că e ziua lui! 🙂 )

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva organizează o nouă ediţie a îndrăgitului concurs pentru elevii din ciclul primar intitulat „Dacă aş fi scriitor”.

Decernarea premiilor va avea loc în ziua de 2 aprilie 2012, ora 10, la Casa de Cultură „Drăgan Muntean” din Deva.

„A devenit deja o tradiţie ca biblioteca noastră să angreneze elevii şcolilor generale din Deva într-o competiţie menită să le sădească dragostea de lectură, să le dezvolte imaginaţia, creativitatea, să le permită manifestarea fanteziei literare. Cu câteva luni înainte, elevii ciclului primar primesc un număr de poveşti cunoscute şi îndrăgite pe care copiii să le rescrie. În felul acesta, situaţi în ipostaza de scriitor, copiii refac trama epică a fiecărei poveşti şi îşi imaginează propria variantă a poveştii. Juriul, format din bibliotecari, citeşte toate aceste creaţii ale copiilor şi le premiază.

Criteriile principale pe care se bazează decizia juriului sunt legate de originalitate, imaginaţie, creativitate, fără a neglija aspectele legate de corecta folosire a limbii române. De asemenea, se urmăreşte exprimarea cursivă, coerentă, cu folosirea unor figuri de stil adecvate şi cu păstrarea elementelor specifice basmului. Anul acesta, elevilor li s-a transmis un număr de opt basme şi poveşti dintre cele mai cunoscute şi mai îndrăgite: Doi feţi cu stea în frunte, Frumoasa şi bestia, Greuceanu, Lebedele, Muc cel mic, Prinţesa şi bobul de mazăre, Ridichea uriaşă şi Ursul păcălit de vulpe.

Vor fi acordate 3 premii şi 2 menţiuni din partea juriului.

De asemenea, se vor acorda premii pentru secţiunea « Dacă aş fi ilustrator » , care se adresează tot micilor cititori din ciclul primar şi constă în realizarea  unei coperţi de carte cu titlul uneia dintre poveştile menţionate mai sus. Lucrările prezentate trebuie să conţină o ilustraţie reprezentativă pentru povestea aleasă şi elementele de identificare a unei cărţi. Este o modalitate în plus de a atrage copiii spre lectură şi a le dezvolta imaginaţia artistică.

Festivitatea de premiere se va încheia, ca de obicei, cu o frumoasă paradă a costumelor reprezentând personaje din poveştile aflate în concurs şi se vor acorda diplome din partea juriului.”

Tot de la Sebastian Bara mi se trage…

Publicat în carte, comunitate, cultura, deva, eveniment, literatura, semnal

Irimie Străuţ – lansare de…cărţi

N-a fost să fie în 13 că ziua le-ar fi avut pe toate. Mâine e mare chef: Irimie Străuţ înfloreşte cu vreo 80 de flori şi dă de băut! 🙂 Ocazia nu e doar asta!Iaaaa, priviţi mai jos! Şi mai ştiţi ceva? A fost prieten cu Labiş!


Comunicatul de presă a lui Seba e cât o mare, da’ mare e şi viaţa omului.

Să ne trăieşti întru mulţi ani, prietene!

COMUNICAT DE PRESĂ

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva organizează în ziua de 14 martie 2012, ora 13, în incinta Deva Mall, etajul 4, Salle d’Or, un eveniment cultural de excepţie: omagierea scriitorului Irimie Străuţ la împlinirea venerabilei vârste de 80 de ani. Cu acest prilej, iubitorii de literatură vor avea bucuria să cunoască ultimele patru volume din creația îndrăgitului scriitor hunedorean („Prietenii poveștilor mele”, „Nemaipomenitele aventuri ale lui Mutulică pe Planeta Zânelor Flori”, „Fratele lui Eminescu, Grigore Vieru”, „1 Decembrie, ora astrală a României”), volume care vor fi lansate în cadrul acestui emoționant moment.

Personalitate remarcabilă a vieţii literare hunedorene şi naţionale, Irimie Străuţ s-a născut la 28 ianuarie 1932, în comuna Feneş, judeţul Alba. Copilăria a petrecut-o în satul Străuţii de Jos, comuna Bulzeştii de Sus, judeţul Hunedoara, şi la Alba Iulia, unde a terminat prima clasă primară. Şcoala primară a continuat-o la Lupeni. După absolvirea Liceului Teoretic din Petroşani, a urmat cursurile renumitei Şcoli de Literatură din Bucureşti a Uniunii Scriitorilor, vreme de doi ani, în promoţia denumită azi „Nicolae Labiş”. După cum mărturiseşte în volumul memorialistic „Ultima graniţă a terorii”, l-a legat o frumoasă şi caldă prietenie de poetul Nicolae Labiş. La Şcoala de Literatură i-a avut ca profesori pe cei mai mari scriitori şi oameni de litere ai epocii: Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, Cezar Petrescu, Victor Eftimiu, George Călinescu, Tudor Vianu ş.a. A absolvit şi Facultatea de Istorie Filosofie (1970) şi un studiu postuniversitar de limbă franceză în Bucureşti (1985). Debutează publicistic la 16 ani, în 1948, cu un studiu despre graiul moţilor din Străuţii de Jos, publicat în revista Cum vorbim a Academiei Române. A debutat cu reportaj, în septembrie 1951, în ziarul Scânteia Tineretului, şi în proză, în acelaşi an, cu fragmente din nuvela „O zi cu ger”, publicată în ziarul Zori noi din Petroşani. Începe să scrie şi să publice în revista Pogonici poezii pentru copii, gen pe care îl va cultiva toată viaţa.

După ce a lucrat ca preşedinte al Comisiei Regionale Hunedoara-Alba a Uniunii Scriitorilor (1959-1962), a început o bogată activitate cultural-literară-publicistică la Bucureşti, la revistele pentru copii Luminiţa şi Arici Pogonici, unde a fost şef de secţie (1962-1989). A activat ca secretar literar al Cenaclului „Cezar Petrescu” al Bibliotecii Sectorului 1 Bucureşti (1971-2000). După 1989, a continuat să se dedice literaturii, în special poeziei pentru copii, şi a fondat revistele Bucuria copiilor şi Licurici.

A făcut parte din consiliul de conducere al revistelor Copiii, SOS – copiii şi a fost redactor la revista Meridian (1992-1996). S-a pensionat în anul 1992, dar a continuat să lucreze în funcţia de consilier de carte la Ministerul Culturii şi redactor la revistele SOS – copiii, Vremea şi Totuşi iubirea. A fost consilier de carte la editurile „Destine”, „Amurg sentimental”, „Făt-Frumos” şi „Geneze” din Bucureşti.

Pentru prodigioasa lui activitate literară, scriitorul Irimie Străuţ a fost distins cu numeroase premii şi distincţii: „Premiul de proză”, pe anul 1955, al revistei Veac nou; Premiul „Cireşarii” (1957) al revistei Scânteia pionierilor; „Premiul de proză scurtă” (1968).  Cu prilejul Târgului de Carte de la Leipzig, ediţiile 1971 şi 1978, i s-a decernat „Medalia de aur”.  Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Bucureşti i-a conferit Premiul „Împăratul poveştilor” (1983). De asemenea, este laureatul Premiului „Di Roma” pentru scenariul filmului de animaţie „Bună dimineaţa, soare”, Italia, (1990).

Irimie Străuţ este membru al Uniunii Scriitorilor, Filiala Alba-Hunedoara, al Asociaţiei Scriitorilor Hunedoreni, membru de onoare al Ligii Scriitorilor din România, membru al Academiei Daco-Române din România şi al Asociaţiei Internaţionale „Publius Ovidius Naso” Solidaritas Ovidiana. Cetăţean de onoare al municipiului, al comunei Bulzeştii de Sus, satul Străuţii de Jos.

A colaborat, de-a lungul unei vieţi, la majoritatea publicaţiilor de literatură şi cultură din România, precum România Literară, Luceafărul, Convorbiri literare, Orizont, Familia, Tribuna, Adevărul literar şi artistic, Azi – cultural, Destine, Portul românesc, Meridian, Amurg sentimental, Anotimpuri, Vremea, Totuşi iubirea, Pentru Patrie, Glasul Patriei etc.

A publicat pagini pentru copii în ziare şi reviste de profil din Cehoslovacia, Ungaria, R.D. Germană, Bulgaria, China, Grecia ş.a.

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva i-a oferit, în anul 2001, îndrăgitul Trofeu al „Micului Cititor”, în semn de recunoaştere şi apreciere a întregii creaţii a scriitorului Irimie Străuţ.

Irimie Străuţ a fost apreciat de scriitori şi critici literari de mare autoritate şi valoare precum Nicolae Breban, Anghel Dumbrăveanu, Hristu Cândroveanu, Viniciu Gafiţa, Florin Mugur, Mircea Sântimbreanu etc.

Cu deosebită consideraţie,

Director – Mannager

Ioan Sebastian Bara

Publicat în carte, comunitate, cultura, deva, eveniment, semnal

8 martie – Femei şi destine

„În această zi întâlnim reminescenţe ale unor vechi cosmogonii, puse în legătură cu momentul 9 martie, adevăratul început de primăvară, când renaşte întreaga fire.” Tot din cartea doamnei Antoaneta Olteanu „Calendarele poporului român” – aflăm că „În preseara de 40 de mucenici tot omul, mai ales care are copii, adună paie , tule (jipi), gunoaie rămase de la vite, într-o grămadă şi le dă foc. Când începe să ardă focul, copii adunaţi împrejur sar peste foc, descântând aşa: „Azi e sâmbăta, sâmbăta/Nu mă mănâncă pureca!”. Credinţa e că pe care-l afumă mai bine cu acest prilej, pe acela nu-l vor mânca puricii în decursul verii.”

Seba ce face? Organizează un eveniment: „Femei şi destine”.

cheamă primăvara: ivanuska   celucrufrumos   zamfir  ulise   cella   gabrielasavitsky  kiusimus   rokssana   turistclujan  …

Publicat în comunitate, cultura, deva, eveniment, relaţii publice, semnal

Primăvara asta a debutat cu…zilele nebuniilor :) – Biblionetu’ se extinde

Ioan Ţoca ne vorbeşte, în cartea „Sărbători religioase, datini şi credinţe populare”, printre altele, şi despre „Zilele nebunilor”. Ce sunt aceste zile? Citez şi sper să vă trezesc gustul pentru lectura de acest gen: „Zilele nebunilor – sunt primele zile din Păresimi (Postul Mare), când mai mulţi oameni care sunt mai buni de gură şi glumeţi se îmbracă în zdrenţe şi seara se duc pe la casele oamenilor sau la şezători. Aici spun tot felul de glume şi de strigături, iar pentru a nu fi recunoscuţi şi pentru ca oamenii să nu se supere pe ei pentru glumele făcute, aceştia îşi schimbă vocea.” Înainte mult mai este…în carte. 🙂

Iar zilele nebuniilor se referă la vârtejul în care am intrat de luna asta. Am început să slăbesc (asta e bine!), să trăiesc intens pentru un minunat proiect pe care il voi dezvălui…după 1 aprilie (nu e păcăleală).

Acum, pentru a nu-l supăra pe bunul meu prieten, „Bibliotecarul” Seba, voi prezenta câteva din acţiunile Bibliotecii noastre (restanţe)! Scuze, prietene! 🙂

Selectăm din comunicatul „Bibliotecarului”:

Biblionet, la filialele Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva este angrenată, din anul 2008, într-un amplu program de asigurare a accesului la comunicarea gratuită prin internet, de care beneficiază locuitori ai judeţului din toate categoriile socio-profesionale şi de toate vârstele.

Fundaţia Bill şi Melinda Gates a avut generoasa iniţiativă de a contribui la transformarea radicală a bibliotecilor publice din întreaga lume în centre vii de comunicare şi interconectare între oameni prin conceperea şi implementarea Programului The Global Libraries. Ideea de bază a acestui program o constituie accesul gratuit al oamenilor la informaţie prin uriaşul potenţial al internetului. În România, a fost astfel demarat Programul Naţional „Biblionet – lumea în biblioteca mea”, finanţat de Fundaţia Bill şi Melinda Gates, în valoare de 26,9 milioane de dolari, program preconizat să se desfăşoare pe durata a 5 ani. În final, graţie acestui proiect, se va dezvolta şi consolida un sistem de biblioteci publice moderne în România. Prin cursurile de formare și tehnologia furnizată, Biblionet va ajuta bibliotecile să asigure servicii noi în comunitățile locale. „Biblionet – lumea în biblioteca mea” este un parteneriat amplu încheiat între IREX (International Research & Exchanges Board, o organizaţie nonguvernamentală profilată şi pe implementarea programelor de acces liber la internet), Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Fundaţia EOS, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autorităţile locale şi bibliotecile publice româneşti.

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva este inclusă în proiect încă din anul 2008, când a devenit centru-pilot al Programului Biblionet.  (…)

până pe data de 16 martie 2012, vom inaugura 20 de centre Biblionet în 18 localități din județ. Biblioteca Județeană „Ovid Densusianuˮ Hunedoara – Deva, a reușit să atragă în această a treia etapă a proiectului Biblionet, suma de 402490,39 lei, sumă concretizată în aparatură IT (98 de calculatoare, 20 de imprimante, 20 de scannere, 20 de proiectoare, 20 de ecrane de proiecție, 98 WebCam, 98 de căști cu microfon), softuri (licențe).

La ora actuală putem spune că Biblioteca Județeană și-a asumat și de această dată pe deplin și a treia etapă a proiectului Biblionet.

Prin toate aceste servicii noi și de înaltă calitate nu facem altceva decât să aducem biblioteca alături de principalele instituții ale comunității.

Astăzi am inaugurat trei centre Biblionet la Filiala Nr. 1, Filiala Nr. 3 și Filiala Nr. 4, ale Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva. Colegii noştri de la aceste filiale (Filiala Nr. 1, Cartier Dacia, Bl. 41, parter; Filiala Nr. 3 în incinta Grupului Şcolar „Téglás Gábor”, Filiala Nr. 4 în incinta Școlii Generale din Cristur) sunt pregătiţi şi sunt gata să ofere sprijin şi consultanţă tuturor celor care vor veni să utilizeze calculatoarele. Suntem bucuroşi că am reuşit ca, în municipiul Deva, să venim în întâmpinarea dorinţei membrilor comunităţii locale şi să ne diversificăm serviciile până la nivelul filialelor. În felul acesta, biblioteca publică ţine pasul cu cerinţele de comunicare şi informare aflate în plină expansiune.

Bineînţeles, vizualu’:

Seba? Iubeşte Biblioteca mai mult decât pe sine!

Să se bucure: ivanuska  celucrufrumos  zamfir  ulise  gabrielasavitsky   şi toţi ceilalţi, bineînţeles… 🙂

Publicat în carte, comunitate, cultura, deva, eveniment, literatura, semnal

Romulus LAL

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva organizează în ziua de 16 decembrie 2011, ora 16, în incinta Deva Mall, etajul 3, Salle d’Or, o întâlnire cu scriitorul Romulus LAL care, cu acest prilej, îşi va lansa două romane istorice (Imperialii din Bocşari şi Vlad, fiul lui Vlad) şi placheta de versuri intitulată Vânătoare în deşert. Scriitorul se va întâlni cu cititorii, va purta un dialog cu aceştia şi le va acorda autografe.

Romulus LAL este un nume consacrat în literatura română contemporană, o personalitate care a atras aprecierea criticii literare, dar şi a colegilor săi de breaslă. „Transilvan autentic, continuator inspirat al prestigioşilor: Slavici şi Agârbiceanu, Rebreanu şi Pavel Dan”, cum îl caracterizează succint şi elocvent poetul şi prozatorul Radu Cârneci, Romulus Lal îşi are obârşia în comuna hunedoreană Balşa, satul Vălişoara (Porcurea), într-o viguroasă familie de ţărani români. Liceul Pedagogic din Deva şi Facultatea de Filologie de la Universitatea clujeană îi oferă o bază solidă pentru a deveni dascăl de limba şi literatura română, însă numai după un scurt stagiu de profesorat la Cugir se va dedica definitiv şi cu mare succes profesiei către care dovedeşte chemare şi pasiune, aceea de scriitor.

Cu 50 de ani în urmă a început o strălucită carieră jurnalistică, apoi a activat în lumea cinematografiei româneşti, ca redactor de film şi scenarist (scenariul filmului Cale liberă, în regia lui Nicu Stan). Este autorul a numeroase cărţi de publicistică, romane istorice, proză lirică, povestiri şi versuri pentru copii şi tineret apărute de-a lungul timpului la prestigioase edituri din ţară: Scrisul Românesc, Ion Creangă, Cartea Românească, Eminescu.

Cu deosebită consideraţie,
Director – Manager
Ioan Sebastian Bara
 

Poate azi citesc:   andrei pavel ana clara claudia constantin gheorghe consumatorul vania

Publicat în comunitate, cultura, deva, diverse, eveniment, relaţii publice, semnal

Ziua Internaţională @ Internetului

De la Biblioteca noastră vestire…

„Luni, 24 octombrie 2011, ora 13, la Sala „Liviu Oros” a Casei de Cultură „Drăgan Muntean” din Deva, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva organizează o manifestare educativ – ştiinţifică dedicată Zilei Internaţionale a  Internetului sărbătorită la 29 octombrie”, ne dă de veste acelaşi iubitor de carte, Sebastian Bara (Sebi), pe care eu l-am botezat, cum altfel decât,  „The Librarian„.

Şi nah, ca totul să fie vrednic de interes, după ce o prezentare în power point ne va reţine atenţia, se va lăsa cu premii în cărţi. Însă numai pentru elevi şi doar dacă aceştia vor da „cele mai corecte răspunsuri la întrebările legate de prezentarea pe care au urmărit-o”.